Contacte

GERÈNCIA:

gerencia@peraladamasmarce.com

972 52 51 99 

COMPTABILITAT:

comptabilitat@peraladamasmarce.com

972 52 51 99

COMANDES, ALBARANS I FACTURACIÓ:

info@peraladamasmarce.com

972 53 80 03

PROMOCIO, VISITES I VENTES EXTERIORS:

promocio@peraladamasmarce.com

972 53 80 03