Contacte

GERÈNCIA:

masmarce@masmarce.com

972 52 51 99 

COMPTABILITAT:

comptabilitat@lactics.cat

972 52 51 99

ALBARANS, COMANDES I FACTURES:

info@lactics.cat

972 53 80 03

PROMOCIO, VISITES I VENTES EXTERIORS:

promocio@masmarce.com

972 53 80 03